Zdalna usługa monitorowania

Od końca 2005 roku oferujemy naszym Klientom możliwość skorzystania z naszego sieciowego systemu monitorującego na zasadach subskrypcji.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • stałe (24h/7) zdalne monitorowanie wskazanych przez Klienta usług sieciowych obsługiwanych przez urządzenia sieciowe należące do Klienta,
  • stałe (24h/7) zdalne monitorowanie określonych w umowie parametrów pracy wskazanych urządzeń działających w sieci Klienta, takich jak: parametry pracy systemu (obciążenie procesorów, wykorzystanie przestrzeni dyskowej, wykorzystanie pamięci RAM, ilość uruchomionych w systemie zadań, działanie wybranych aplikacji, pracujący użytkownicy itd.),
  • zależnie od określonego umową zakresu działań z naszej strony, informowanie o zdarzeniach wymagających udziału administratorów może polegać na: przesłaniu stosownego komunikatu poprzez SMS do wskazanych osób, przesłanie komunikatów poprzez SMS i pocztę elektroniczną, bezpośredni kontakt telefoniczny naszego specjalisty ze wskazanymi osobami.

Cały system został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem rygorystycznych wymogów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.