Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest firma SECURITY.PL, Krzysztof Młynarski, z siedzibą przy ul. Zwycięzców 47/9, 03-937 Warszawa, zarejestrowaną w CEIDG.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikami witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz analizy ruchu na stronie przy użyciu Google Analytics. W tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • treść wiadomości,
  • adres IP.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na analizie ruchu na stronie w celu jej ulepszania.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania ich przetwarzania, a także przez okres wynikający z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (np. dostawcy usług IT), a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W każdym przypadku, dbamy o zachowanie zgodności z zasadą minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO).

6. Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Kontakt

W sprawie realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@security.pl.

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna od 25 maja 2018 r. i podlega aktualizacji w razie zmiany przepisów prawa lub praktyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Scroll to Top