Komercyjne wsparcie dla rozwiązań sieciowych firmy Microsoft

Systemy z rodziny Microsoft Windows Server:

Świadczymy usługi związane ze wsparciem dla serwerów bazujących na systemach operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Server. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy szeroki wachlarz usług związany z tym środowiskiem serwerowym:

 • instalacja, konfiguracja i hardening systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Server,
 • dobór dedykowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa,
 • zdalne zarządzanie serwerami Microsoft Windows (outsourcing),
 • monitorowanie serwerów; zdarzeń systemowych i aplikacyjnych,
 • migracja do środowisk wirtualizacji (VMware, Microsoft Hyper-V, KVM-QEMU),
 • audyt bezpieczeństwa systemów Microsoft Windows Server,
 • pomoc przy rozwiązywaniu nietypowych problemów.

Ponadto pomagamy w procesie migracji środowisk serwerowych zarówno na nowsze wersje systemów z rodziny Microsoft Windows Server, jak i na serwery pracujące pod kontrolą systemu Linux.

Pozostałe usługi związane z oprogramowaniem firmy Microsoft:

Świadczymy również usługi z zakresu:

 • instalacji i konfiguracji oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo informacji,
 • analizy bezpieczeństwa stacji roboczych,
 • audytu legalności oprogramowania,
 • doboru rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo systemów operacyjnych Microsoft Windows (w tym kompleksowych rozwiązań z zakresu ochrony antywirusowej i antyspamowej oraz narzędzi do ochrony kryptograficznej),
 • doboru i wdrażania specjalizowanych zabezpieczeń dla komputerów przenośnych pracujących pod kontrolą systemu Microsoft Windows.

Większość wymienionych tu usług może mieć charakter jednorazowy lub też może wchodzić w zakres stałej opieki naszych specjalistów nad systemami i wykorzystywanymi przez Państwa aplikacjami.