Komercyjne wsparcie dla wybranych dystrybucji systemu operacyjnego Linux

Od początku swego istnienia, nasza firma wykorzystuje oprogramowanie otwarte (ang. Open Source) do realizacji szeregu bezpiecznych i wysokowydajnych rozwiązań informatycznych dla naszych Klientów.

Pierwsze prace związane z bardzo popularnym obecnie systemem operacyjnym Linux wykonaliśmy w końcu roku 1992, a więc prawie rok przed założeniem naszej firmy! Niejako naturalną konsekwencją tak długiego okresu wykorzystywania coraz bogatszych narzędzi dostępnych w środowisku systemu Linux stało się oferowanie pełnego, komercyjnego wsparcia dla rozwiązań zrealizowanych przy użyciu tej właśnie platformy systemowej. Niebywały rozwój Linuksa w ciągu ostatniego dziesięciolecia, powstanie szeregu ściśle wyspecjalizowanych dystrybucji tego systemu oraz specyfika realizowanych przez nas zadań – zmusiły nas do dokonania wyboru dystrybucji, w których się specjalizujemy, i z których korzystamy opracowując kolejne rozwiązania dla naszych Klientów. Kilka lat temu rozszerzyliśmy naszą ofertę o cały wachlarz usług związanych ze wsparciem komercyjnym dla następujących dystrybucji Linuksa (w kolejności alfabetycznej):

 • Debian GNU/Linux
 • Ubuntu Linux
 • Red Hat / CentOS
 • SUSE Linux

Oferowane przez nas komercyjne wsparcie techniczne obejmuje m.in.:

 • konsultacje techniczne w zakresie wykorzystywania w/w dystrybucji, ich bezpieczeństwa i doboru aplikacji dla tych systemów,
 • aktualizację oprogramowania systemowego oraz zainstalowanych aplikacji,
 • zmiana używanej wersji jądra systemu wraz z dopasowaniem do określonych przez Klienta wymagań oraz do konfiguracji sprzętowej systemu komputerowego,
 • zdalne zarządzanie systemami zainstalowanymi przez osoby i firmy trzecie,
 • migracja do środowisk wirtualizacji (VMware, Microsoft Hyper-V, KVM-QEMU),
 • analizy powłamaniowe (w tym zabezpieczenie dowodów dla organów ścigania) oraz hardening słabo zabezpieczonych systemów,
 • poprawianie istniejących konfiguracji,
 • migracja rozwiązań informatycznych z innych dystrybucji lub systemów,
 • interwencje w sytuacjach awaryjnych (np. utrata uprawnień dostępu do systemu na skutek utraty/zapomnienia hasła na konto użytkownika root),
 • inne usługi – w miarę możliwości ich realizacji w danym momencie.

Wszystkie wymienione tu usługi mogą mieć charakter jednorazowy lub też mogą wchodzić w zakres stałej opieki naszych specjalistów nad systemem i wykorzystywanymi przez Państwa aplikacjami.