Zdalne zarządzanie infrastrukturą IT

Jest to usługa polegająca na zdalnym zarządzaniu sieciami należącymi do naszych Klientów.

Usługi tego typu realizujemy od ponad dwudziestu lat. Dzięki zdalnej administracji infrastrukturą sieciową, firmy i instytucje administracji państwowej – mogą znacząco ograniczyć wydatki na zarządzanie zasobami IT oraz eliminują zagrożenia wynikające z rotacji pracowników odpowiedzialnych za działanie kluczowych systemów informatycznych.

Wszystkie czynności związane ze zdalnym zarządzaniem siecią Klienta prowadzone są za pośrednictwem bezpiecznych, szyfrowanych połączeń sieciowych. Ponadto świadczymy również bieżące wsparcie telefoniczne, poprzez e-mail oraz bezpieczne komunikatory internetowe. W krytycznych sytuacjach, nasi specjaliści udzielają również bezpośredniej pomocy w siedzibie Klienta.

Klienci korzystający z usługi zdalnego zarządzania infrastrukturą sieciową otrzymują nieodpłatnie, opisaną powyżej, usługę zdalnego monitoringu!