Wszystkomający serwer pocztowy

Standardy obsługi poczty elektronicznej ulegają ciągłym udoskonaleniom, wzrasta funkcjonalność narzędzi i protokołów pocztowych. Niestety równocześnie wzrasta liczba zagrożeń związanych z powszechnym dostępem do poczty elektronicznej. Do najczęściej spotykanych zagrożeń należą wirusy komputerowe rozsyłane w postaci załączników do listów elektronicznych oraz tzw. spam - czyli poczta niechciana, która obecnie stanowi od około 50% do nawet nieco ponad 80% wszystkich listów elektronicznych przesyłanych w Internecie.

Aby umożliwić Państwu bezpieczne, wydajne i pewne korzystanie z poczty elektronicznej, opracowaliśmy dedykowany serwer pocztowy. Oferuje on nie tylko zgodność z najnowszymi standardami i zaleceniami, ale również łatwe zarządzanie za pośrednictwem wygodnego interfejsu WWW.

Oferowane przez nas rozwiązanie oparte jest w 100% na oprogramowaniu otwartym, co umożliwiło nam zapewnienie doskonałych cech użytkowych bez konieczności narażania Państwa na ponoszenie dodatkowych kosztów.

A oto najważniejsze cechy użytkowe oferowanego przez nas serwera pocztowego:

  • bardzo wysoka wydajność: możliwość obsługi ponad 100 tys. wiadomości e-mail dziennie,
  • doskonała ochrona antywirusowa: wielokrotna aktualizacja baz antywirusowych w ciągu doby oraz testowanie zarówno poczty przychodzącej z Internetu, jak i wychodzącej od Państwa użytkowników,
  • wielopoziomowa ochrona antyspamowa: tylko w ten sposób mogą Państwo pozbyć się 99,99% poczty niechcianej bez obawy o utratę wiadomości pożądanych,
  • zgodność ze standardem SPF (ang. Sender Policy Framework),
  • obsługa bezpiecznego wysyłania poczty za pośrednictwem Mail Submission z SMTP-AUTH,
  • pełne wsparcie protokołów: IMAP4 oraz IMAP4-SSL,
  • pełne wsparcie protokołów: POP3(+APOP) oraz POP3-SSL,
  • zintegrowana, bezpieczna obsługa poczty za pośrednictwem WWW (WebMail+SSL),
  • dokumentacja: osobno dla administratora i użytkowników - język polski.

Używając przygotowanego przez nas serwera pocztowego mają Państwo pewność, że będzie on zgodny z dowolnym nowoczesnym programem do obsługi poczty elektronicznej, zainstalowanym na stacjach roboczych, notebookach, smartfonach i tabletach.

Pełen roaming: użytkownik konta pocztowego posiada taki sam dostęp do swoich wiadomości, niezależnie od tego, jakiego komputera, czy systemu operacyjnego używa oraz niezależnie od tego, czy znajduje się w biurze, w domu czy w podróży.