Monitorowanie systemów informatycznych

Do podstawowych wytycznych normy ISO/IEC 17799 należą: zachowanie integralności informacji oraz zapewnienie dostępności informacji.

Coraz częściej właśnie od tych czynników zależy sprawne działanie całej organizacji (firmy, instytucji). Narzędziem umożliwiającym stałą kontrolę poziomu dostępności usług informatycznych oraz informowanie o sytuacjach awaryjnych, których wczesne wykrycie może zapobiec naruszeniu integralności danych jest ciągłe monitorowanie określonych parametrów pracy systemów teleinformatycznych.

Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają uruchomienie skutecznego monitoringu na różnych poziomach, niejednokrotnie redundantnego, zapewniającego szybkie i pewne informowanie administratorów o powstających problemach.