Migracja istniejących rozwiązań zamkniętych do rozwiązań bazujących na otwartym oprogramowaniu (ang. Open Source)

Rozsądne wykorzystanie otwartego oprogramowania prowadzi do osiągnięcia wielu korzyści nie tylko na polu czysto ekonomicznym, choć i te są jak najbardziej godne odnotowania. Do najważniejszych korzyści osiąganych w wyniku przeniesienia części lub całości stosowanych rozwiązań na systemy i aplikacje oparte na oprogramowaniu otwartym należą:

  • brak uzależnienia od konkretnego dostawcy systemu czy aplikacji,
  • zgodność z powszechnie przyjętymi, otwartymi standardami wymiany informacji,
  • prawo do wglądu w zainstalowane i użytkowane oprogramowanie,
  • prawo do modyfikacji rozwiązania, celem jak najlepszego dostosowania go do własnych potrzeb,
  • brak konieczności ponoszenia, niejednokrotnie wygórowanych, opłat licencyjnych oraz stosowania się do szeregu ograniczeń nakładanych przez twórców lub wydawców oprogramowania.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w przenoszeniu rozwiązań informatycznych z systemów zamkniętych na rozwiązania oparte na otwartym oprogramowaniu.

Ewentualna migracja poprzedzana jest każdorazowo przedstawieniem Klientowi pisemnej analizy zalet i wad planowanego rozwiązania, wraz z analizą kosztów i możliwych do osiągnięcia korzyści.