Instalacja systemów monitorujących w sieci Klienta

W wielu przypadkach nie jest możliwe monitorowanie niektórych urządzeń sieciowych za pośrednictwem Internetu. Dotyczy to przede wszystkim istotnych urządzeń sieciowych pracujących w sieci wewnętrznej, która najczęściej – ze względów bezpieczeństwa – nie ma żadnej możliwości połączenia z Internetem lub możliwości te są zbyt ograniczone, aby była możliwa skuteczna praca systemu monitorującego.

W celu monitorowania urządzeń pracujących w sieciach wewnętrznych oferujemy Państwu nasz serwer monitoringu pracujący na bazie systemu operacyjnego GNU/Linux wraz z oprogramowaniem umożliwiającym monitorowanie poszczególnych urządzeń i usług sieciowych oraz – opcjonalnie – z systemem klasy IDS (ang. Intrusion-detection System) odpowiedzialnego za wykrywanie zdarzeń mogących być znamionami rożnego rodzaju naruszeń bezpieczeństwa.

System monitoringu zawiera interfejs WWW umożliwiający zarządzanie jego pracą, jak i bieżące przeglądanie stanu monitorowanych usług oraz urządzeń. Ten sam interfejs WWW umożliwia również generowanie wykresów i raportów dotyczących historii pracy poszczególnych usług oraz systemów sieciowych.

Całość rozwiązania jest konfigurowana przez naszych specjalistów „pod klucz” i w pełni dopasowywana do Państwa wymagań.

Wraz z systemem otrzymują Państwo dokumentację w języku polskim, przeszkolenie administratorów oraz elastyczne opcje wsparcia technicznego świadczonego przez naszą firmę.

Uwaga: Klienci, którzy zakupili od nas systemy monitorujące otrzymują dodatkowo dostęp do naszej usługi zdalnego monitoringu na zasadach preferencyjnych!