Zapory ogniowe (ang. Firewall)

Oferujemy Państwu nowoczesne zapory ogniowe, stworzone na bazie powszechnie wykorzystywanego i uznanego pakietu Netfilter, stanowiącego obecnie integralną część systemu operacyjnego GNU/Linux. Połączenie bogatych możliwości Netfiltra z odpowiednią konfiguracją procedur sieciowych jądra, oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie zaporą za pośrednictwem interfejsu WWW oraz bieżącą wizualizację statystyk całego ruchu, jak i poszczególnych połączeń sieciowych – daje w efekcie potężne narzędzie w rękach każdego administratora sieci.

Do najważniejszych cech oferowanego rozwiązania należą:

 • pełna kontrola ruchu sieciowego poprzez wykorzystanie mechanizmu śledzenia poszczególnych połączeń (ang. stateful inspection),
 • pełna obsługa translacji adresów (NAT) i portów (NATP),
 • wsparcie dla połączeń VoIP,
 • wsparcie dla połączeń VPN,
 • ochrona przed atakami typu DoS/DDoS,
 • obsługa wielu interfejsów sieciowych, pracujących w różnych trybach,
 • obsługa stref zdemilitaryzowanych (DMZ),
 • opcjonalnie: funkcja mostka Ethernet,
 • możliwość precyzyjnego notowania zdarzeń w dziennikach systemowych,
 • pakiet wizualizacji statystyk ruchu,
 • interfejs administratora dostępny za pośrednictwem WWW,
 • opcjonalnie: możliwość dzielenia pasma sieciowego pomiędzy poszczególnych użytkowników i/lub poszczególne usługi sieciowe.