Skuteczna kontrola dostępu do witryn WWW - Vivra

Technologia witryn internetowych (ang. World Wide Web) jest jednym z najwspanialszych odkryć XX wieku. Dzięki WWW, miliony ludzi na całym świecie, mogą korzystać z wiedzy i doświadczeń innych ludzi, ba, mogą również dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi, niekiedy w sposób niezwykle interaktywny (wszelakie fora internetowe, czaty, portale z możliwością komentowania zamieszczonych tam treści itd.).

Niestety, możliwości te są przez wielu ludzi nadużywane lub wykorzystywane w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi. Niektóre treści udostępniane za pomocą serwisów WWW mogą być wręcz groźne dla nieświadomych odbiorców (złośliwe skrypty, konie trojańskie, wirusy itd.).

Coraz częściej okazuje się, że musimy selekcjonować dostęp do pewnych rodzajów treści dostępnych za pośrednictwem WWW w celu ochrony samych użytkowników, bądź też choćby szerzej pojętych interesów firmy.

Istnieje szereg metod ograniczania dostępu do wybranych witryn WWW, z których najmniej skuteczną jest blokowanie konkretnych adresów witryn internetowych.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu Klientów (w tym szkół, firm i instytucji państwowych) opracowaliśmy niezwykle skuteczne rozwiązanie, oparte na technologiach otwartych, z naszym własnym interfejsem administracyjnym, umożliwiającym proste zarządzanie złożonym systemem bramki filtrującej zawartość witryn WWW.

Oferowane przez nas rozwiązanie umożliwia:

  • automatyczne filtrowanie treści witryn WWW pod kątem występowania w nich słów umieszczonych w definicji słów zakazanych,
  • blokowanie adresów całych serwisów WWW,
  • blokowanie tylko wybranych sekcji większych serwisów WWW,
  • blokowanie przeglądania stron, w adresach których występują określone ciągi znaków,
  • filtrowanie danych pobieranych z Internetu na podstawie określenia ich typów MIME,
  • filtrowanie plików pobieranych z witryn WWW według rozszerzeń,
  • pełna ochrona antywirusowa bez konieczności dokonania zakupu dodatkowych licencji w zależności od liczby użytkowników,
  • stworzenie hierarchii dostępu dla użytkowników, grup użytkowników i stacji roboczych,
  • definiowanie wyjątków od zasad filtrowania zarówno dla filtra kontekstowego, jak i wskazanych adresów serwisów WWW,
  • optymalizacja wykorzystania łącza internetowego, dzięki wbudowanemu systemowi W3cache.

Stworzony przez naszych specjalistów interfejs WWW dla administratorów bramki umożliwia wygodne modyfikowanie wszystkich parametrów konfiguracyjnych oraz zawiera wbudowany system pomocy, umożliwiający administrowanie bramką bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej.