Audyty zgodności z RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.

RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg obowiązków, których prawidłowa realizacja, wymaga wdrożenia, aktualizacji i prawidłowej realizacji procedur związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, mających.

Audyty zgodności z RODO pozwalają na określenie poziomu zgodności z RODO wdrożonych rozwiązań związanyxh z bezpieczeństwe danych osobowych w organizacji. Nasi specjaliści, posiadający doświadczenie w zakresie wdrażania i utrzymania systemów przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, zrealizują dla Państwa następujące rodzaje audytów:

  • Audyt otwarcia - przeznaczony dla organizacji pragnących wdrożyć system przetwarzania zgodny z RODO
  • Audyt doraźny - którego celem jest ustalanie stanu faktycznego zgodności systemu przytwarzania danych osobowych z RODO
  • Audyt planowy - audyt o charakterze cyklicznym, wykonywany w uzgodnionych odstępach czasu, mający na celu okresową kontrolę stopnia zgodności systemu przetwarzania danych z wymogami stawianymi przez RODO
W wyniku przeprowadzenia każdego z w/w rodzajów audytu, tworzone są pisemne raporty oraz zalecenia poaudytowe. Zalecenia te wskazują konkretne obszary, w które wymagają doskonalenia, celem osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami RODO.