Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Od ponad dziesięciu lat oferujemy Państwu realizację testów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

Wieloletnia praktyka na rynku bezpieczeństwa systemów informatycznych, a co za tym idzie nagromadzenie (częstokroć unikalnych) doświadczeń, pozyskanie szeregu narzędzi specjalistycznych oraz praca przy wdrażaniu rozmaitych rozwiązań u naszych Klientów, dają nam możliwość przeprowadzania złożonych testów bezpieczeństwa, zarówno pojedynczych urządzeń sieciowych (np. zapór ogniowych, bramek, serwerów), jak i aplikacji sieciowych oraz całych sieci teleinformatycznych - wraz z analizą jakości, obowiązujących u Państwa, procedur bezpieczeństwa.

Doświadczenie w tym zakresie owocuje stworzeniem przez nas wielu unikalnych narzędzi, uławiających wykrywanie podatności bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych przez nas testów penetracyjnych infrastruktury informatycznej (tzw. pentestów).

Uwieńczeniem każdego testu bezpieczeństwa jest opracowywany przez nas pisemny raport o stanie bezpieczeństwa Państwa sieci, zawierający szczegółowe omówienie wyników przeprowadzonych analiz. Dodatkowo, raport taki zawiera zalecenia dotyczące usunięcia konkretnych, wykrytych podatności.

Celem jak najlepszego dostosowania naszych usług do Państwa potrzeb oferujemy kilka rodzajów audytów.