Audyt zewnętrzny

Jest to test bezpieczeństwa przeprowadzany zdalnie, z poziomu sieci Internet (czy też innego rodzaju dostępu zdalnego - np. sieć bezprzewodowa, modemy telefoniczne itd.). Celem testu jest określenie stopnia podatności udostępnianych w sieci usług na różnego rodzaju ataki, na jakie narażone są tego typu systemy „od zewnątrz”.

Nasi pentesterzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji testów penetracyjnych. Posiadamy również szeroką gamę narzędzi, umożliwiających przeprowadzenie dogłębnej analizy aplikacji webowych, niezależnie od platformy i środowiska, w jakim pracuje analizowana aplikacja.

Wszystkie testy przeprowadzane są w uzgodnionych terminach, w taki sposób, aby nie wpłynęły one na prawidłowe funkcjonowanie testowanych systemów i udostępnianych przez nie usług.