Audyt wewnętrzny

Jest to test bezpieczeństwa przeprowadzany bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy, mający na celu ustalenie podatności na ataki samej sieci, jak i działających w niej systemów i aplikacji.

W ramach audytu wewnętrznego przeprowadzamy również fizyczny audyt bezpieczeństwa (określenie dostępności pomieszczeń zawierających istotne urządzenia, określenie prawidłowości wykonywania kopii zapasowych, kontrola procedur postępowania ze zużytymi nośnikami informacji itd.).