Audyt inwazyjny

Jest to w praktyce uzupełnienie dowolnego z wymienionych powyżej testów.

Audyt inwazyjny jest formą tzw. audytu penetracyjnego i polega na przeprowadzeniu dodatkowych testów, które stanowią symulację prawdziwego ataku mającego na celu:

  • zablokowanie testowanych usług sieciowych,
  • pozyskanie lub modyfikację danych,
  • inne działania, mogące wpłynąć na integralność systemu lub przechowywanych w nim informacji.

Tego typu testy przeprowadzane są najczęściej z wykorzystaniem autentycznych narzędzi stosowanych przez przestępców komputerowych i jako takie, mogą być przyczyną nieprawidłowości w pracy systemu, a nawet utraty roboczej kopii danych.

Dlatego też, testy inwazyjne wykonywane są przeważnie na w pełni funkcjonalnej kopii systemu, aplikacji i danych – co w konsekwencji chroni system produkcyjny przed skutkami wykonywanych ataków.