Tworzenie dedykowanych aplikacji sieciowo-bazodanowych na zamówienie Klienta

W ostatnich latach coraz większym powodzeniem cieszą się aplikacje sieciowe, udostępniane przez serwery aplikacyjne.

Najczęściej aplikacje tego typu obsługiwane są za pośrednictwem zwykłego interfejsu webowego, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych (oraz bez konieczności dokonywania zmian w konfiguracji stacji roboczych).

Dodatkowymi atutami dobrze skonstruowanych aplikacji sieciowych są:

  • uniezależnienie się od konkretnej platformy sprzętowej i systemowej po stronie stacji roboczych,
  • niezwykle łatwa organizacja pracy grupowej,
  • scentralizowane zarządzanie aplikacją,
  • o wiele łatwiejsze zarządzanie prawidłowym obiegiem przetwarzanych w aplikacji danych,
  • o wiele łatwiejsza aktualizacja i możliwość szybkiego wprowadzania zmian w jednym, konkretnym miejscu,
  • znaczne podniesienie bezpieczeństwa całego rozwiązania,
  • bardzo poważne obniżenie kosztów zarówno wdrożenia, jak i eksploatacji całości.

Aplikacje tworzone przez naszych programistów wykorzystują jako platformę serwerową:

  • serwer WWW Apache z obsługą SSL,
  • język PHP,
  • jeden z silników baz danych: MySQL, PostgreSQL, Firebird lub Oracle.

System operacyjny serwera aplikacji może być w praktyce dowolnym systemem, w którym da się w sposób bezpieczny i wydajny uruchomić w/w komponenty.

Naturalna skalowalność zastosowanych rozwiązań systemowych umożliwia zrealizowanie aplikacji wykorzystującej serwery o praktyczne dowolnej mocy i dowolnych zasobach – od serwera klasy PC z jednym CPU, po duże, wieloprocesorowe maszyny lub nawet klastry.